Wat doet CHEW Consultancy?

CHEW Consultancy begeleidt projecten , waaronder implementatieprojecten van het begin tot eind.

Met haar oorsprong in Rotterdam is CHEW de aangewezen partner op het gebied van duurzame scheepvaart.

Wanneer er grote veranderingen op het gebied van duurzaamheid, milieu, afvalbeheer, scheepvaart en maritieme zaken plaatsvinden, kan het zijn dat uw bedrijf iemand nodig die eventuele wijzigingen in uw bedrijf kan organiseren.

Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er technieken wijzigen, methodes verbeteren of aanpassingen gedaan moeten worden in uw bedrijf omdat dit beter is voor het milieu.

Dat vergt onderbouwde kennis, u moet namelijk weten wat er technisch kan, juridisch is toegestaan en welke financiële middelen er nodig zijn om alles te realiseren. CHEW Consultancy bezit deze kennis.

Contact leggen met de juiste mensen

CHEW Consultancy legt voor u het contact met de juiste mensen en belangrijke instanties. Oprichter en eigenaar Josephine monitort alle projecten, bewaakt deadlines, legt de juiste verbindingen en behaalt alle doelstellingen. Zij ziet er uitdaging in om het hele project voor u uit te zetten en te regelen. Omdat iedere verandering en ieder bedrijf zijn eigen redenen, kenmerken en eigenaardigheden heeft, is er geen standaard methode om tot een bepaald resultaat te komen.

Kracht

De kracht van Josephine is het flexibel inspelen op de vraag, creatief omgaan met lastige situaties en het oplossen van eventuele weerstanden. Zij betrekt het hele team bij dit proces, zodat iedereen zich betrokken gaat voelen. CHEW Consultancy zorgt ervoor dat verschillende zienswijzen op één lijn komen en eventuele weerstanden (of dilemma’s) overwonnen worden.

Inzicht, geduld en betrokkenheid zorgen ervoor dat iedereen al zijn zeilen bijzet om zo gezamenlijk tot het gewenste resultaat te komen.

Josephine is iemand met hart voor duurzaamheid en heeft genoeg daadkracht om het gevraagde te realiseren. Ze ziet er een uitdaging in om zelfs het onmogelijke mogelijk te maken.

Met ruim 10 jaar ervaring in de scheepvaart zijn de achtergronden en belanghebbers bekend en is hierdoor een bijna intuïtief vermogen ontwikkeld bij het begeleiden van dergelijke processen en het behalen van de doelstelling.

CHEW Consultancy helpt u van A tot Z met het initiëren, coördineren en het begeleiden van implementatieprojecten. Samen met diverse professionals dragen wij bij aan kennis en vaardigheden op gebied van duurzame scheepvaart, milieu en afvalbeheer.